o mnie

Urodziłam się i mieszkam w Lesznie. Uczęszczałam do Liceum Pedagogicznego im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie.  Pisać zaczęłam w 1992 roku. W 1993 roku debiutowałam fraszkami i wierszami  w „Wiadomościach Kościańskich”, z którą to gazetą współpracowałam przez sześć lat.

W latach 1994 do 1998 roku współpracowałam również z „Gazetą Poznańską” oddział w Lesznie, w którym miałam swój kącik "Fraszki na codzienność", a także wiersze okazjonalne.

Pierwszy tomik „W oczach lustra” ukazał się w 1996 r. Następne ukazały się: „Fraszki spod paszki” (1997 r.), „Po drabinie gwiazd” (1998 r.), „Za progiem cienia” (1999 r.), „Osaczone uczucia” (2001 r.), „Maski czasu” (2002 r.), limeryki: „Jazda na sto dwa” (2003 r.), fraszki: „Uśmiech na co dzień” (2004 r.), wierszyki  dla dzieci: „W zwierzęcym raju” (2005 r.). Kolejne tomiki: „Partytura ciszy” (2006 r.),  wierszyki dla dzieci pt. „Zwierzaki z mojej paki” (maj 2007), "Parada zwierząt" (grudzień 2008)."Pati Laki i pluszaki" (2009), "Życie jak dmuchawiec" (2009),"Oswojone okolice" (2010),"W świecie zwierząt" (2011)," Smak życia"(2011),"Zwierzęcy świat poezji wart"(2012),"Moje oswojone okolice"(2013) "Miłość i zauroczenie" ( 2014) "Co ta Ami robi z nami". Wiersze były drukowane w wielu Almanachach. Tłumaczone na język niemiecki, ukraiński,rosyjski,angielski węgierski,esperanto.Byłam laureatką Międzynarodowego Konkursu Bielsku-Białej kilku Ogólnopolskich Konkursów Poetyckich: w Warszawie, w Kaliszu dwukrotnie, Środzie Wlkp., w Lesznie.

W plebiscycie Radia Elka na " Człowieka Roku 96" zdobyłam III miejsce. W 2004 r. za twórczość i działalność w dziedzinie kultury otrzymałam nagrodę Prezydenta Miasta Leszna p. Tomasza Malepszego. W 2013 r. za działalność dla kultury polskiej otrzymałam nagrodę" im. Marii Konopnickiej" przyznaną przez Kapitułę w Warszawie pod przewodnictwem krytyka literackiego p.Dariusza Tomasza Lebiodę. W Święto Niepodległośći 11 listopada 2013 r. otrzymałam nagrodę Prezydenta Miasta Leszna p. Tomasza Malepszego oraz Przewodniczącego Rady Miejskiej Leszna p.Tadeusza Pawlaczyka za wieloletnią działalność twórczą, za społeczne działanie, propagowanie i upowszechnianie kultury w Lesznie , szczególnie za poezję poświęconą Lesznu.

W dniu 20 maja 2014 roku otrzymałam Nagrodę Literacką im. Klemensa Janickiego  przyznaną przez kapitułe pod przewodnictwem krytyka literackiego p. Dariusza Tomasza Lebiode. W dniu26.06.2015 r na spotkaniu poetyckim w Klubie "Odnowa" w Bygoszczy z rąk prezesa Związku Literatów Polskich w Bydgoszczy, p. DariuszaTomasza Lebiodę otrzymałam "Feniksa" nagrodę im.Tadeusza Micińskiego.   Jestem członkiem Związku Literatów Polskich w Poznaniu, członkiem Leszczyńskiego Stowarzyszenia Twórców Kultury w Lesznie. Odbywam liczne spotkania: w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach, przedszkolach, w bibliotekach, w Stowarzyszeniach Pozarządowych a także w Areszcie Śledczym w Lesznie.